Codzienna lektura obowiązkowa dyrektora, wizytatora. Największe forum kadry kierowniczej oświaty: 32 tys. czytelników.Do OSKKO należy ok. 4000 dyrektorów, urzędników KO, OP. Jesteśmy najliczniejszą grupą wsparcia polskiego dyrektora.

Partnerzy Główni Kongresu:Partnerzy Kongresu:

 

 

 
 


„PRZEDSZKOLE. Miesięcznik Dyrektora”
to wyjątkowe czasopismo, które zapewni każdemu dyrektorowi – zarówno publicznej, jak i niepublicznej placówki – wsparcie w codziennych obowiązkach. Można się z niego dowiedzieć, jak kompetentnie zarządzać przedszkolem oraz jak się odnaleźć w gąszczu prawnych zawiłości. W czasopiśmie nie brakuje również pomysłów na innowacyjne rozwijanie placówki, a także porad specjalistów z różnych dziedzin i wzorów dokumentów.
 

„SZKOŁA. Miesięcznik Dyrektora”
powstał z myślą o dyrektorach, których celem jest kompetentne i nowatorskie zarządzanie szkołą. Na łamach czasopisma porad udzielają specjaliści z zakresu prawa oświatowego, trenerzy, dyrektorzy z wieloletnim stażem, metodycy, psycholodzy, pedagodzy, terapeuci oraz osoby związane ze środowiskiem szkolnym.
W czasopiśmie „SZKOŁA. Miesięcznik Dyrektora” znajdą Państwo aktualności prawnooświatowe, porady doświadczonych specjalistów, innowacyjne rozwiązania z zakresu zarządzania szkołą i procesów edukacyjnych, wywiady z wybitnymi teoretykami i praktykami oraz wzory dokumentów.
Zapraszamy do lektury artykułu: Jak wdrażać TIK na zajęciach z języka obcego: otwarcie Akademii TIK – Języki Obce 2.0.


Rozmawiajmy o uchodźcach

Celem projektu jest ułatwienie szkołom podjęcia wyzwania, jakim jest oparta na wzajemnym szacunku rozmowa w szkole uczniów na trudny temat jakim jest przyjęcie i obecność w Polsce uchodźców. Na Konferencji w Krakowie proponujemy debatę: Jak w szkole można rozmawiać na kontrowersyjne tematy.
OSKKO jest partnerem projektu.


Podczas organizowanej przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego gali
"Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji 2014/2015",
OSKKO zostało uhonorowane certyfikatem
Ambasadora Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych.


Scholaris - portal wiedzy dla nauczycieli

Ponad 600 dostępnych bezpłatnie materiałów edukacyjnych dla nauczycieli wychowania przedszkolnego na portalu Scholaris.


 

 

KONSULTACJA OSKKO

Projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami.
zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego.

18 kwietnia 2018 stanowisko OSKKO zostało złożone w MEN.
zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

18 kwietnia 2018 stanowisko OSKKO zostało złożone w MEN.
zobacz inne konsultacje


BIULETYN OSKKO ZA KWIECIEŃ 2018 r.
Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.

KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozp. MEN zmieniającego rozp. ws. podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.
zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozp. ws. typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego.

26 marca 2018 stanowisko OSKKO zostało złożone w MEN.
zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozp. MENiS ws. wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

12 marca 2018 stanowisko OSKKO zostało złożone w MEN.
zobacz inne konsultacje


BIULETYN OSKKO ZA MARZEC 2018 r.
Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

18 lutego 2018 stanowisko OSKKO zostało złożone w MEN.
zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozporządzenia MEN ws. warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozp. ws. warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

1 lutego 2018 stanowisko OSKKO zostało złożone w MEN.
zobacz inne konsultacje


BIULETYN OSKKO ZA LUTY 2018 r.
Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.


OSKKO występuje z wnioskiem do
Trybunału Konstytucyjnego

o stwierdzenie niezgodności art. 88 ust. 2a Karty Nauczyciela
z art. 2 i art. 32 Konstytucji.

czytaj dalej >>>


BIULETYN OSKKO ZA STYCZEŃ 2018 r.
Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.


BIULETYN OSKKO ZA GRUDZIEŃ 2017 r.
Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.


BIULETYN OSKKO ZA LISTOPAD 2017 r.
Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.


BIULETYN OSKKO ZA PAŹDZIERNIK 2017 r.
Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozporządzenia MEN ws. podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia.

16 sierpnia 2017 stanowisko OSKKO zostało złożone w MEN.
zobacz inne konsultacje


BIULETYN OSKKO ZA WRZESIEŃ 2017 r.
Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.


BIULETYN OSKKO ZA SIERPIEŃ 2017 r.
Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.


BIULETYN OSKKO ZA LIPIEC 2017 r.
Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.


KONSULTACJA OSKKO

Komunikat Komisji Europejskiej: Rozwój szkół i doskonały poziom nauczania warunkiem dobrego startu życiowego.
zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO

Projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

20 czerwca 2017 stanowisko OSKKO zostało złożone w MEN.
zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozp. MEN zmieniającego rozp. ws. sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia.

3 maja 2017 stanowisko OSKKO zostało złożone w MEN.
zobacz inne konsultacje


BIULETYN OSKKO ZA CZERWIEC 2017 r.
Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.


BIULETYN OSKKO ZA MAJ 2017 r.
Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozp. MEN ws. indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

23 kwietnia 2017 stanowisko OSKKO zostało złożone w MEN.
zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozporządzenia MEN ws. organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.

23 kwietnia 2017 stanowisko OSKKO zostało złożone w MEN.
zobacz inne konsultacjeKONSULTACJA OSKKO

Projekt rozp. MEN ws. ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.

20 lutego 2017 stanowisko OSKKO zostało złożone w MEN.
zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozp. MEN ws. szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

6 lutego 2017 stanowisko OSKKO zostało złożone w MEN.
zobacz inne konsultacjeDołącz do nas na:
ABSURDY OŚWIATOWE

Zgodnie z zapowiedzią ze spotkania Minister Edukacji Narodowej z członkami OSKKO, do którego doszło podczas XIII Konferencji OSKKO 5 marca br. w Krakowie, przedstawiamy zebrane przez dyrektorów i urzędników z całego kraju problemy do rozwiązania. Duża część z nich wymaga przede wszystkim dobrej woli i chęci wysłuchania praktyków.

Oto ich wykaz z wyjaśnieniami, rekomendacjami OSKKO i podstawą prawną.

Zobacz

 

 Google+  

adresy OSKKO: e-mail: oskko@oskko.edu.pl, biuro: tel/fax (89) 527-95-14, dyrektor: tel/fax (89) 527-20-52;
kom. biuro:
513-057-820, 509-498-266, kom. dyrektor Biura: 513-057-830;
poczta
: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, ul. Żniwna 58, 10-811 Olsztyn;
rachunek OSKKO:
(PKO BP): 80 1020 3541 0000 5102 0095 3075 , NIP 739-33-33-505