Codzienna lektura obowiązkowa dyrektora, wizytatora. Największe forum kadry kierowniczej oświaty: 32 tys. czytelników.Do OSKKO należy ok. 4000 dyrektorów, urzędników KO, OP. Jesteśmy najliczniejszą grupą wsparcia polskiego dyrektora.

Partnerzy Główni Kongresu:

Partnerzy Kongresu:


 

 

 
 


„PRZEDSZKOLE. Miesięcznik Dyrektora”
to wyjątkowe czasopismo, które zapewni każdemu dyrektorowi – zarówno publicznej, jak i niepublicznej placówki – wsparcie w codziennych obowiązkach. Można się z niego dowiedzieć, jak kompetentnie zarządzać przedszkolem oraz jak się odnaleźć w gąszczu prawnych zawiłości. W czasopiśmie nie brakuje również pomysłów na innowacyjne rozwijanie placówki, a także porad specjalistów z różnych dziedzin i wzorów dokumentów.
 

„SZKOŁA. Miesięcznik Dyrektora”
powstał z myślą o dyrektorach, których celem jest kompetentne i nowatorskie zarządzanie szkołą. Na łamach czasopisma porad udzielają specjaliści z zakresu prawa oświatowego, trenerzy, dyrektorzy z wieloletnim stażem, metodycy, psycholodzy, pedagodzy, terapeuci oraz osoby związane ze środowiskiem szkolnym.
W czasopiśmie „SZKOŁA. Miesięcznik Dyrektora” znajdą Państwo aktualności prawnooświatowe, porady doświadczonych specjalistów, innowacyjne rozwiązania z zakresu zarządzania szkołą i procesów edukacyjnych, wywiady z wybitnymi teoretykami i praktykami oraz wzory dokumentów.
Studia Podyplomowe Liderów Oświaty

Zapraszamy do zapisów na nową edycję SPLO, tworzone przez Centrum Edukacji Obywatelskiej wspólnie z Collegium Civitas, Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności
 i OSKKO.Zapraszamy do lektury artykułu: Jak wdrażać TIK na zajęciach z języka obcego: otwarcie Akademii TIK – Języki Obce 2.0.Rozmawiajmy o uchodźcach

Celem projektu jest ułatwienie szkołom podjęcia wyzwania, jakim jest oparta na wzajemnym szacunku rozmowa w szkole uczniów na trudny temat jakim jest przyjęcie i obecność w Polsce uchodźców. Na Konferencji w Krakowie proponujemy debatę: Jak w szkole można rozmawiać na kontrowersyjne tematy.
OSKKO jest partnerem projektu.Podczas organizowanej przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego gali
"Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji 2014/2015",
OSKKO zostało uhonorowane certyfikatem
Ambasadora Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych.


Scholaris - portal wiedzy dla nauczycieli

Ponad 600 dostępnych bezpłatnie materiałów edukacyjnych dla nauczycieli wychowania przedszkolnego na portalu Scholaris.


 

 

KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozp. MEN zmieniającego rozp. ws. sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia.

3 maja 2017 stanowisko OSKKO zostało złożone w MEN.
zobacz inne konsultacje


BIULETYN OSKKO ZA MAJ 2017 r.
Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozp. MEN ws. indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

23 kwietnia 2017 stanowisko OSKKO zostało złożone w MEN.
zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozporządzenia MEN ws. organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.

23 kwietnia 2017 stanowisko OSKKO zostało złożone w MEN.
zobacz inne konsultacjeBIULETYN OSKKO ZA KWIECIEŃ 2017 r.
Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.


BIULETYN OSKKO ZA MARZEC 2017 r.
Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozp. MEN ws. ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.

20 lutego 2017 stanowisko OSKKO zostało złożone w MEN.
zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozp. MEN ws. szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

6 lutego 2017 stanowisko OSKKO zostało złożone w MEN.
zobacz inne konsultacje


BIULETYN OSKKO ZA LUTY 2017 r.
Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozp. MEN zmieniającego rozp. ws. wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.
zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozp. MEN ws. oddziałów i szkól sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego.
zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozp. MEN ws. przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozp. MEN ws. przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.
zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozp. MEN ws. podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.
zobacz inne konsultacje


BIULETYN OSKKO ZA STYCZEŃ 2017 r.
Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.


BIULETYN OSKKO ZA GRUDZIEŃ 2016 r.
Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.BIULETYN OSKKO ZA LISTOPAD 2016 r.
Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.


Dołącz do nas na:


BIULETYN OSKKO ZA PAŹDZIERNIK 2016 r.
Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.


KONSULTACJA OSKKO

Projekt ustawy MEN Prawo oświatowe.

zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO

Projekt ustawy MEN Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

zobacz inne konsultacjeKONSULTACJA OSKKO

Projekt rozporządzenia MEN ws. placówek doskonalenia nauczycieli.

25 lipca 2016 stanowisko OSKKO zostało złożone w MEN.

zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego.

21 lipca 2016 stanowisko OSKKO zostało złożone w MEN.

zobacz inne konsultacjeKONSULTACJA OSKKO

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.

13 czerwca 2016 zostało złożone w Ministerstwie Zdrowia stanowisko OSKKO.
zobacz inne konsultacje


ABSURDY OŚWIATOWE

Zgodnie z zapowiedzią ze spotkania Minister Edukacji Narodowej z członkami OSKKO, do którego doszło podczas XIII Konferencji OSKKO 5 marca br. w Krakowie, przedstawiamy zebrane przez dyrektorów i urzędników z całego kraju problemy do rozwiązania. Duża część z nich wymaga przede wszystkim dobrej woli i chęci wysłuchania praktyków.

Oto ich wykaz z wyjaśnieniami, rekomendacjami OSKKO i podstawą prawną.

Zobacz
Spotkanie przedstawicieli OSKKO z Minister Edukacji Narodowej

7 grudnia 2015 r. 4 członkowie Zarządu OSKKO: Ewa Czechowicz, Alicja Kapcia, Anna Zabielska i Marek Pleśniar, spotkali się z Minister Edukacji Narodowej Anną Zalewską. Przedłożono stanowiska OSKKO ws. sześciolatków w szkole oraz likwidacji gimnazjów, a także inne postulaty Stowarzyszenia.


OSKKO występuje z wnioskiem do
Trybunału Konstytucyjnego

o stwierdzenie niezgodności art. 88 ust. 2a Karty Nauczyciela
z art. 2 i art. 32 Konstytucji.

czytaj dalej >>>

 

 Google+  

adresy OSKKO: e-mail: oskko@oskko.edu.pl, biuro: tel/fax (89) 527-95-14, dyrektor: tel/fax (89) 527-20-52;
kom. biuro:
513-057-820, 509-498-266, kom. dyrektor Biura: 513-057-830;
poczta
: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, ul. Żniwna 58, 10-811 Olsztyn;
rachunek OSKKO:
(PKO BP): 80 1020 3541 0000 5102 0095 3075 , NIP 739-33-33-505