Forum OSKKO - wątek

TEMAT: promocja w kz
strony: [ 1 ]
stapo18-07-2008 09:53:05   [#01]
Czy można pozostawić na trzeci rok ucznia mającego orzeczenie w kz w szkole publicznej?
hana18-07-2008 10:16:03   [#02]
To zależy od opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Musi byc tam wyrazny zapis o wskazaniu do powtórzenia klasy, nastepnie uchwala rady pedagogicznej, po zasiegnieciu opinii(nie zgody) rodzicow. Niepromowanie ucznia wkl. I-III to wyjatkowe przypadki. Czy ja zle doczytalam, czy ten uczen ma byc niepromowany po raz trzeci!!!!!
Jeżeli to jest orzeczenie (ktore znacznie rózni sie od opinii) w procesie dydaktyczno-wychowawczym nalezy stosowac wszystkie zalecenia zapisane w orzeczeniu. Nie spotkalam się z przypadkiem, by poradnia u ucznia z orzeczeniem wydała opinie o niepromowaniu.
Grzesiek18-07-2008 10:26:44   [#03]
A jakie to orzeczenie?
hana18-07-2008 10:57:21   [#04]
Uczeń, ktory ma trudności w nauce lub dysfunkcje rozwojowe NA WNIOSEK rodzicow (duza tu rola nauczyciela, by takim rodzicem pokierowac) zostaje przebadany w poradni psychologiczno-pedagogicznej (poczytaj rozporzadzenie o ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu). Poradnia wystawia orzeczenie (czesto dotyczy ucznia o znacznie obnizonej normie intelektualnej (uposledzenie w syopniu lekkim, umiarkowanym....)lub powaznych dysfunkcjach rozwojowych) lub opinie (to jest wyłacznie w gestii poradni orzeczenie-czy opinia, sa na to przepisy prawne, którymi poradnia się kieruje).
W orzeczeniu sa zalecenia, ktore szkola musi bezwzglednie realizować. w opinii sa wskazania do pracy z dzieckiem....Jezeli uczeń mimo zalecen poradni i działan korekcyjno-kompensacyjnych nie robi zadnych postepow lub uwstecznia sie ZNOWU RODZICE wystepuja do poradnii o ponowne badania. Jezeli poradnia wyda opinie, ze wskazane jest niepromowanie...patrz post wyzej.
Jeżeli rodzic nie pojedzie z dzieckiem na badania...to "po ptokach"..szkola nie ma prawa niepromowac ucznia w kl. I-III.
Zasady promowania uczniow musisz miec zapisane w WSO i musza byc zgodne z rozporzadzeniem i z zachowaniem terminow mówiących o powiadomieniu rodziców w zwiazku z niepromowaniem ucznia.
Ewav18-07-2008 13:45:44   [#05]
Hano, uczeń z orzeczeniem ma prawo do wydłużenia co najmniej rok etapu edukacyjnego. To trochę inna procedura od niepromowania. Tu nie potrzeba dodatkowych opinii.
hana18-07-2008 18:22:26   [#06]
Tak, jesli chodzi o ucznia z uposledzeniem umyslowym..on nie moze byc niepromowany, a wydluza mu sie etap edukacyjny co najmniej o rok, ale orzeczenie maja tez osoby a innymi dysfunkcjami np. z niedosluchem, niedowidzeniem, ze stwierdzonym przez specjalistow (w tym psychiatre) ADHD i chyba wtedy wydłuzony etap edukacyjny ich nie dotyczy. Jesli sie mylę, Ewav, prosze o sprostowanie.
Ewav20-07-2008 12:34:49   [#07]
Wydłużenie etapu edukacyjnego rozporządzenie umożliwia uczniom niepełnosprawnym. Można się wiec zastanawiać o jakie niepełnosprawności chodzi. Już kiedyś była taka dyskusja na Forum, tylko nie mogę jej odszukać.
hana20-07-2008 12:56:47   [#08]
Ewav, dzieki spróbuję na ten temat poszperac.
hana20-07-2008 14:18:33   [#09]
Poszperalam i znalazłam cos takiego:

Podstawą kształcenia specjalnego uczniów we wszystkich typach szkół jest orzeczenie o potrzebie:

* kształcenia specjalnego,
* nauczania indywidualnego
* zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
wydane uczniowi na prośbę rodziców lub opiekunów dziecka przez zespół orzekający poradni psychologiczno-pedagogicznej. Orzeczenie jest wskazaniem najodpowiedniejszej formy kształcenia, z uwzględnieniem potrzeb dziecka oraz wskazaniem właściwych form pomocy specjalistycznej. Nie jest równoznaczne ze skierowaniem dziecka do jakiejkolwiek szkoły. Obowiązujące ustawodawstwo pozwala rodzicom lub opiekunom dziecka decydować o wyborze szkoły (specjalnej lub ogólnodostępnej). Dzięki temu uczniowie niepełnosprawni mają możliwość spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki jak najbliżej ich miejsca zamieszkania w szkołach:
- ogólnodostępnych,
- integracyjnych,
- oddziałach integracyjnych,
- szkołach specjalnych,
- oddziałach specjalnych,
- specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.
Natomiast dzieciom i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły zapewnia się nauczanie indywidualne.

Uczniom niepełnosprawnym stworzono możliwość wydłużenia obowiązku szkolnego, jednakże nie dłużej niż do ukończenia przez nich 18 lat na poziomie szkoły podstawowej, do 21 roku życia na poziomie gimnazjum i do 24 lat na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci niepełnosprawne może zostać odroczone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

Dla uczniów niepełnosprawnych można przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym co najmniej o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie liczbę godzin zajęć edukacyjnych.

Czyli , jesli dobrze rozumiem uczen majacy orzeczenie...nie może byc niepromowany, a wydłuza mu sie etap edukacyjny.
stapo21-07-2008 07:45:20   [#10]
Uczeń ma orzeczenie z uwagi na zaburzenia zachowania i nauczycielna na trzeci rok pozostawiła go w tej samej klasie. Jak to odkręcić!!!! Pomocy!
hana21-07-2008 08:16:09   [#11]
Oj! Stapo, cięzka i śliska sprawa, bo przecież była rada klasyfikacyjna, no i ty zawaliłes sprawę jako dyrektor). Jezeli nie zostaly zachowane przepisy prawne (np. rodzice nie zostali poinformowaniu o niepromowaniu czy o wydłuzeniu etapu edukacyjnego na kolejny rok na miesiec przed rada...jesli to jest orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego..(sprawdz dokladnie, jesli masz watpliwości to pomoze ci poradnia pedagogiczno-psychologiczna), to uczęn nie moze otrzymac swiadectwa, ze jest niepromowany....jesli nie jest to orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego..to bez opinii poradni, mowiącej o pozostawieniu ucznia i bez uchwaly RP oraz opinii rodzicow (nie jest tu potrzebna ich zgoda) taki uczen nie moze byc niepromowany.
A z kolei, jesli uczeń ma faktycznie orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego lub zaburzenia w zachowaniu, to co robił nauczyciel z dzieckiem..przy orzeczeniu, jesli pogorsza sie dysfunkcje czy niepełnosprawnośc, czy wyniki w nauce, zachowaniu, dziecko powinno miec badania powtorne..w przypadku ucznia drugorocznego nauczyciel winien przygotowac i wdrozyc plan naprawczy...moze twoja nauczycielka zrobila duzo, ale pierwszy raz spotykam sie z sytuacją, by uczen tyle razy powtarzał klasę, a w nauczaniu poczatkowym pracuję 27 lat. U nas zdarza sie, ze nie promujemy ucznia kl. I, jesli mamy takową opinie z poradni, i widzimy sens, bo powtarzajac klase I nauczy sie czytac i pisac.
TROCHE POSUSZYLAM CI GLOWE, A TERAZ MOJE RADY, ktorych wcale nie musisz brac pod uwagę:
1. porozmawiac szczerze z nauczycielka i po cichu cofnąć niepromowanie. (przedtem popros kogos z poradni o interpretacje orzeczenia),
2. zostawic tak, jak jest..i miec nadzieje, ze rodzice nie odwolaja sie do ko (u nas był taki przypadek, że szkoła nie dotrzymała terminu poinformowania o niepromowaniu, dyrektor otrzymal naganę a uczen mial zmienione swiadectwo i uzyskal promocję). Tu , moim zdaniem, skrzywdzisz ucznia. Podczas wizytacji ta sprawa moze wypłynąć i dla ciebie jescze gorzej.
3. jesli nauczycielka bedzie robila zamieszanie, pozostaje ci pokornie jechac do ko i tlumaczyc się..tam tez sa ludzie...pomogą.

Może ktoś poleci inne wyjscie.
hana21-07-2008 08:25:52   [#12]
Jeszcze znalazlam to, moze sie przyda:

1. Edukacja dzieci niepełnosprawnych.
Podstawowym aktem regulującym kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej jest ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.Nr. 67 z1996r. z póż.zm.).
Dziecko niepełnosprawne, posiadające specjalne potrzeby edukacyjne ma prawo do:
pobierania nauki we wszystkich typach szkół, dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do ich możliwości psychofizycznych, pomocy psychologiczno pedagogicznej.
Kształcenie to może być prowadzone w formie:
nauki w szkołach ogólnodostępnych, szkołach lub oddziałach integracyjnych, szkołach lub oddziałach specjalnych oraz specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych.
Kwalifikacja do odpowiedniej formy kształcenia odbywa się na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania (Dz.U. Nr 13, poz. 114.). W myśl powyższego rozporządzenia dzieci i młodzież z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi kierowani są do odpowiedniej formy kształcenia na podstawie orzeczenia wydanego przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych poradniach specjalistycznych.
Zespoły orzekają o:
potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim na wniosek rodziców lub opekunów prawnych.
Wychowanie przedszkolne i obowiazek szkolny dzieci niepełnosprawnych.
Obejmuje ono:
dzieci w wieku od 3 - 6 lat powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 10 lat - w przypadku dzieci zakwalifikowanych przez poradnię psychologiczo-pedagogiczną do kształcenia specjalnego, Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych.
Świadczenia na rzecz uczniów niepełnosprawnych.
Uczeń niepełnosprawny ma prawo do:
korzystania z bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu na zajęcia do szkół podstawowych i gimnazjów lub specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym realizację obowiązku szkolnego (art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty), nieodpłatnego zakwaterowania w internacie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1993 r. w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów Dz.U. Nr 74, poz.350), odpowiedniego wyposażenia i oprzyrządowania stanowiska ucznia (Zarządzenie Nr 29 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 1993 r. Dz.Urz. MEN, Nr 9, poz.36), pomocy psychologiczno-pedagigicznej (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Dz.U. Nr 13, poz. 110), dostosowania wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb ucznia, w momencie kiedy poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna stwierdza u ucznia specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom (rozporządzenie MEN z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach Dz.U. Nr 41, poz. 413), przystąpienia do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w formie dostosowanej do jego dysfunkcji (rozporządzenie MEN z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach Dz.U. Nr 41, poz. 413), zwolnienia z nauki drugiego języka obcego, w przypadku kiedy cierpi na wadę słuchu (rozporządzenie MEN z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach Dz.U. Nr 41, poz. 413), wydłużenia każdego etapu edukacyjnego przynajmniej o jeden rok (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 61, poz. 626).
stapo21-07-2008 09:15:46   [#13]
Dzięki wiem że nawaliłam ale teraz już po...Muszę odkręcać
hana21-07-2008 11:42:39   [#14]
Zycze pomyslnego załatwienia sprawy z korzyscia dla ucznia i dla ciebie.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]